Receiver Coil Unit & Module

Receiver Coil Unit & Module

SRX Series

Part Number Power (W) Length (mm) Width (mm) Height (mm) L, Inductance (μH) Winding
SRX 453217140KS 5 45.0 32.0 1.7 14.0 Single
SRX 483215120KB 5 48.0 32.0 1.5 12.0 Bi-filar
SRX 10300612R8KB 3.5 30.0 10.0 1.0 12.8 Bi-filar

Module Receiver

Part Number Power (W) Output Voltage (V) Output Current (A) Operating Frequency (kHz)
WMRS 24040103A 3.5 5.0 0.7 110 - 205
WMRS 28150205A 5 5.0 1.0 110 - 205
WMRR 46035V2A 10 5.0 2.0 50 - 500
WMRS 70701824V5A 100 5 - 24 4.2 50 - 150